Hvordan ser morgendagens responssenter ut?

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.